Pronájem kontejnerů

Přivezeme stavební materiál nebo odvezeme suť či jiné odpady v Kladně a okolí

Ceník odvoz suti a odpadů kontejner 3m3

Vozidlo společnosti BV Stem s.r.o. jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02757
Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.
Druh odpadu Kontejner 3m3
Stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton, cihly, atd..) 2190,- Kč
(2650,- Kč vč. DPH)
Směsný komunálním odpadem se sutí - max. 1 tuna (např. bytové jádro) 3790,- Kč
(4586,- Kč vč. DPH)
Zemina výkopová (bez suti) 1990,- Kč
(2408,- Kč vč. DPH)
Směs zeminy se sutí (kamení, suti cihel) 2490,- Kč
(3013,- Kč vč. DPH)
Sádrokarton(čistý, bez příměsí) - max. 1 tuna 3000,- Kč
(3630,- Kč vč. DPH)
Živice 2700,- Kč
(3267,- Kč vč. DPH)
Bio opad (tráva, listí, větve, atd.) 1790,- Kč
(2166,- Kč vč. DPH)
Směsný komunální odpad bez suti - max. 1 tuna 2990,- Kč
(3618,- Kč vč. DPH)
Dřevo tříděné čisté (bez lakování, MDF, lepidel, sololit, atd.) 1990,- Kč
(2408,- Kč vč. DPH)
Střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 1990,- Kč
(2408,- Kč vč. DPH)

Ceník odvoz suti a odpadů kontejner 5m3

Vozidlo společnosti BV Stem s.r.o. jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02757
Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.
Druh odpadu Kontejner 5m3
Stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton, cihly, atd..) 3190,- Kč
(3860,- Kč vč. DPH)
Směsný komunálním odpadem se sutí - max. 1 tuna (např. bytové jádro) 4990,- Kč
(6038,- Kč vč. DPH)
Zemina výkopová (bez suti) 2990,- Kč
(3618,- Kč vč. DPH)
Směs zeminy se sutí (kamení, suti cihel) 3590,- Kč
(4344,- Kč vč. DPH)
Sádrokarton(čistý, bez příměsí) - max. 1 tuna 5000,- Kč
(6050,- Kč vč. DPH)
Živice 4000,- Kč
(4840,- Kč vč. DPH)
Bio opad (tráva, listí, větve, atd.) 2490,- Kč
(3013,- Kč vč. DPH)
Směsný komunální odpad bez suti - max. 1 tuna 3790,- Kč
(4586,- Kč vč. DPH)
Dřevo tříděné čisté (bez lakování, MDF, lepidel, sololit, atd.) 2690,- Kč
(3255,- Kč vč. DPH)
Střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 2990,- Kč
(3618,- Kč vč. DPH)

Ceník odvoz suti a odpadů kontejner 13m3

Vozidlo společnosti BV Stem s.r.o. jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02757
Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.
Druh odpadu Kontejner 13m3
Bio opad (tráva, listí, větve, atd.) 3890,- Kč
(4707,- Kč vč. DPH)
Směsný komunální odpad bez suti - max. 2 tuny 5590,- Kč
(6764,- Kč vč. DPH)
Dřevo tříděné čisté (bez lakování, MDF, lepidel, sololit, atd.) 4490,- Kč
(5433,- Kč vč. DPH)
Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH, pokud není uvedeno jinak.
Ceník je platný od 1.1.2022
V případě, že Vámi požadovaný druh odpadu není v ceníku, obraťte se na náš dispečink pro cenovou kalkulaci.
 • Ceny platí pro Kladno a okolí vč. dopravy, likvidace odpadu a pronájmu kontejneru na max. 2 dny.
 • Každý další den je zpoplatněn částkou 100,- Kč.
 • Na větší vzdálenosti mimo Kladno účtujeme dopravné 30,- Kč/km
 • Cena je stanovena pro kontejnery naplněné maximálně po horní okraj. Při přeložení účtujeme 700,- Kč/m3.
 • Pokud je váha směsného komunálního odpadu vyšší, než je stanoveno v ceníku, za každou tunu navíc účtujeme 1.980,- Kč bez DPH
 • Komunálním odpadem se rozumí objemný odpad z vyklízení domů, bytů, sklepů apod. ( kat.č. 200307), směsný komunální odpad (kat.č. 200301) a směsný odpad ze staveb (kat.č.170904).
 • Do komunálního odpadu nepatří veškerý nebezpečný odpad, pneumatiky, suť, hlína a kamení.
 • V případě, že se v kontejneru nachází jiný odpad, než pro který je určen, účtujeme poplatek za vytřídění a likvidaci dle druhu odpadu.

Volejte +420 731 502 002

Ceník dovoz materiálu

Doprava materiálu po Kladně – paušální ceny na kontejnery 3m3 600,- Kč (726,- Kč vč. DPH)
Doprava materiálu po Kladně – paušální ceny na kontejnery 5m3 900,- Kč (1089,- Kč vč. DPH)
Doprava mimo Kladno paušál + 30 Kč/km
Čekání 900,- Kč / hodinu
Přivezeme veškerý sypký a stavební materiál dle přání zákazníka. Uvedené ceny výše platí pro Kladno a blízké okolí.

Primární činností společnosti BV KONTEJNERY je odvoz stavební suti a odvoz komunálního odpadu. Nabízíme také přistavení kontejneru o objemu 3 – 13 m3 do jakéhokoliv místa v Kladně či jeho okolí.

V rámci služby pronájem kontejneru Vám společnost poskytuje:

 • přistavení kontejneru o objemu 3 -13 m3 na žádané místo v Kladně a jejím okolí a to i v den objednání služby
 • nonstop provoz – jezdíme soboty, neděle i svátky
 • zajištění nakládky kontejneru ručně
 • přistavení kontejneru na dobu až tří dnů, kterou však lze po domluvě prodloužit
 • dovoz písku
 • dovoz štěrku
 • dovoz kačírku (bílý a šedivý)
 • dovoz všech druhů betonu a potěrů
 • dovoz recyklátu (suťový, živičný, betonový, hlinitý)
 • dovoz zahradní zeminy, zásypové zeminy a mulčovací kůry

Volejte +420 731 502 002

Druhy kontejnerů

kontejner 3m3

Kontejner 3m3

3m3 – Rozměry d.š.v. 3,8 x 2 x 0,4m
Kontejner je určen na suť, zeminu a směsný odpad.

kontejner 5m3

Kontejner 5m3

5m3 – Rozměry d.š.v. 4,5 x 2,2 x 0,5m
Kontejner je určen na suť, zeminu a směsný odpad.

chodnikový kontejner

Chodníkový kontejner 5m3

5m3 – Rozměry d.š.v. 4,2 x 1,2 x 0,9m
Kontejner je určen na suť, zeminu a směsný odpad.

kontejner 13m3

Kontejner 13m3

13m3 – Rozměry d.š.v. 4,5 x 2,2 x 1,3m
Kontejner má zadní dvoukřídlá vrata 
Kontejner není určen na suť nebo zeminu.

Volejte +420 731 502 002